Alltrim Firma
Leasing


Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeleasing AG z Baden-Baden. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego.

Leasing – optymalna forma finansowania inwestycji.

Przedmioty Leasingu:
 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt telekomunikacyjny
 • oprogramowanie.
Grenkeleasing oferuje:
 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 1.500 zł. netto;
 • opłata wstępna 0%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu - od 18 do 36 miesięcy
Zalety Leasingu:
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
 • Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
 • Małe obciążenie finansowe, zwiększenie płynności środków finansowych
 • Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności nowoczesnego sprzętu;
 • Proste i przejrzyste procedury
Atuty Oferty
 • SZYBKOŚĆ I SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA - W 30 minut przekazujemy decyzję o finansowaniu.
 • PRZYSTĘPNE PROCEDURY - Minimalny zakres wymaganych dokumentów, a proces zawarcia umowy maksymalnie uproszczony.
 • ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG - Realizacja umowy w punktach sprzedaży przedmiotów leasingu. Wszelkie informacje o naszej ofercie dostępne są u autoryzowanych Partnerów, na stronie www oraz w siedzibie firmy w Poznaniu.
 • NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ TECHNIKI - Szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów i technologii. Możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do potrzeb inwestycyjnych. Dzięki niskim ratom leasingowym istnieje możliwość wyboru lepszego, droższego sprzętu - ściśle według potrzeb.
 • ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA - Możliwość wymiany sprzętu na nowy lub rozbudowa dotychczasowego, w trakcie działania umowy.
 • DOŚWIADCZENIE I KNOW - HOW - Kadra pracownicza z ponad 10 - letnim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku leasingu. Konw - how w ramach międzynarodowego koncernu GRENKELEASING AG.
 • STABILNOŚĆ I SIŁA FINANSOWA KONCERNU GRENKELEASING AG - Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX. GRENKELEASING AG posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznawany przez agencję Standard & Poor's.

Proponowane Umowy

LEASING TRADYCYJNY - Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.


LEASING OPTYMALNY - Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl