S4H
S4H Chef
S4H Chef
S4H CHEF jest programem mającym na celu ułatwienie zarządzania lokalem gastronomicznym. Jego zaletą jest traktowanie tego zagadnienia w sposób całościowy. Obejmuje swoim zakresem zarówno prowadzenie gospodarki magazynowej, wprowadzanie menu z cenami, recepturami, planowanie i kalkulację bankietów wraz z zapotrzebowaniem na produkty oraz otrzymywanie potrzebnych raportów i zestawień.

S4H CHEF charakteryzuje się prostotą obsługi i nowoczesnym wyglądem. Użytkownicy chwalą sobie również wygodę pracy na programie. Można otworzyć jednocześnie kilka okien aplikacji, dzięki czemu nie trzeba przerywać pracy na przykład przy wprowadzaniu dostawy, żeby wykonać zestawienie sprzedaży z kasy POS.
S4H CHEF to także konfiguracja i definiowanie stanowisk sprzedaży POS. Główne funkcje to:
 • komponowanie ręczne lub automatyczne ekranów bonowania (menu),
 • definiowanie form płatności i rabatów,
 • ustalanie cen oraz okresów promocyjnych artykułów (happy hours),
 • wprowadzanie receptur potraw i automatyczne uzyskiwanie ich kalkulacji wraz z kosztem produkcji i zyskiem.
Polityka magazynowa
S4H CHEF posiada wszystkie potrzebne opcje programu magazynowo-rozliczeniowego przeznaczonego do obsługi gastronomii:
 • wprowadzanie dostaw i rozchodu surowców, dokumenty PZ, MM, RW,
 • przyjmowanie produkcji własnej z jednoczesnym rozchodem surowca,
 • planowanie zamówień surowców na podstawie analizy dokumentów sprzedaży,
 • arkusze remanentu i rozliczenie inwentaryzacji,
 • obsługa żywienia zamkniętego, tj. możliwość definiowania diet i grup żywionych, jadłospisów zwykłych i planowanych z kalkulacją kosztów,
 • obsługa sprzedaży detalicznej i fakturowanej,
 • obsługa kasy gotówkowej,
 • definiowanie schematów dekretacji dokumentów z możliwością eksportu do systemów FK.
S4H CHEF - planowanie bankietów
Szybkie i sprawne planowanie bankietów:
 • wyliczenie kosztu całości, na osobę, marży procentowej i zysku,
 • automatyczne wskazania zapotrzebowania surowcowego do wykonania imprezy,
 • dopasowanie cen wg indywidualnie ustalonych kryteriów,
 • utworzenie oferty dla klienta końcowego,
 • wystawienie faktury pro forma, zaliczkowej i końcowej,
 • możliwość automatycznego wczytania do rachunku S4H POS pozycji z dokumentu planowania imprez.
S4H CHEF - gastronomia zamknięta
S4H CHEF oferuje funkcje do definiowania posiłków, diet, grup żywieniowych (płatników) oraz tworzenia jadłospisów i asygnat niezbędnych do obsługi żywienia stałych konsumentów w hotelach, sanatoriach czy też ośrodkach wypoczynkowych. Program umożliwia tworzenie dwóch rodzajów jadłospisów:
 • planowanych do przygotowania menu (spisu dań) dla danej diety na dany dzień. Raz zaplanowany jadłospis można wykorzystywać wielokrotnie w kolejnych cyklach żywieniowych, dzięki czemu uzyskujemy dużą oszczędność czasu.
 • zwykłych, które najlepiej generować na podstawie jadłospisów planowanych dla podanych ilości osób w poszczególnych grupach żywieniowych. Na podstawie tych danych system sam obliczy odpowiednią ilość surowców potrzebnych do przygotowania posiłków na dany dzień.
Dodatkowo S4H CHEF posiada funkcję dokumentu asygnaty zbiorczej, który uwzględnia zapotrzebowanie ilościowe artykułów ze wszystkich jadłospisów na skazany dzień. Dzięki temu dokumentowi można sprawnie i szybko wydać odpowiednie ilości produktów z magazynu do kuchni.

W programie jest dostępny także raport żywienia pokazujący m. in. ilość żywionych osób oraz ich koszt wyżywienia. Bardzo dobrze na nim widać jak wygląda rzeczywisty koszt żywienia w stosunku do zaplanowanej stawki żywieniowej.Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl