S4H
S4H Hotel
S4H Hotel
Praca w programie S4H HOTEL oparta jest na diagramie rezerwacji, czyli graficznej formie obrazującej pokoje hotelowe w danym okresie czasu. Diagram zapewnia intuicyjną obsługę rezerwacji pokoi oraz dokonywania w nich wszelkich modyfikacji. Na diagramie można dokonać operacji przenoszenia rezerwacji do innego pokoju, zmiany terminu pobytu lub jego skrócenia oraz wyczytać dane osób przyjeżdżających do hotelu i w nim przebywających. Dokonywane zmiany mogą dotyczyć pojedynczej rezerwacji jak i całej grupy.
W S4H Hotel już na etapie rezerwacji można przypisać gości do pokoi, zaplanować im żywienie oraz usługi dodatkowe. Program na podstawie tych danych podaje planowany koszt całego pobytu. Dodatkowo oferowana jest pełna obsługa gości od strony finansowej: od faktur zaliczkowych, przez obciążenia pobytu do wystawienia faktury końcowej lub paragonu.
Księga rezerwacji w programie S4H Hotel to nie tylko lista zaplanowanych pobytów. To także zestawienia:
  • przyjeżdżających i wyjeżdżających gości na dany dzień,
  • rezerwacji z przekroczonym terminem potwierdzenia pobytu,
  • rezerwacji niezrealizowanych,
  • wszystkich rezerwacji (zrealizowanych i niedojazdów).
Statusy pokoi zabezpieczają z kolei przed ulokowaniem gościa w brudnym pokoju. Program współpracuje również z zamkami elektronicznymi. S4H Hotel z pakietem S4H Gastronomia stanowi kompleksowe rozwiązanie dla obiektów gastronomiczno - hotelowych.


Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl