S4H
Sprzedaz PIZZY S4H POS
Sprzedaż Pizzy S4H POS
Dla artykułów typu pizza został przygotowany specjalny, nowoczesny moduł. Zawiera on wiele specyficznych funkcji dedykowanych właśnie do sprzedaży tego produktu. Do najważniejszych operacji należy zaliczyć:
 • określanie rozmiaru pizzy z automatyczną zmianą ilości składników w recepturze i cenie,
 • dzielenie pizzy aż na cztery części,
 • przypisanie każdej części innego rodzaju pizzy,
 • dodawanie lub odejmowanie składników z poszczególnej części z automatyczną zmianą ceny (lub nie).
Dodatkowo można określić na ile kawałków ma zostać podzielona pizza i na ilu talerzach ma być serwowana. Tak duża ilość funkcji modyfikujących zamawianą pizzę spełnia wymagania najbardziej wymagających klientów pizzerii.

Dodatkowo w module S4H Chef znajduje się funkcja umożliwiająca bezpośrednie dodawanie artykułów typu pizza do dokumentów RW (rozchodu wewnętrznego). Dzięki tej operacji, w dokumencie RW znajdą się wszystkie składniki z receptury wybranej pizzy. Jest to bardzo użyteczna funkcja m.in. do rozliczania strat z tego typu artykułów.
Dostawy, dowozy w S4H
S4H POS to również rewolucyjny moduł "sprzedaży na telefon" w stosunku do aplikacji oferowanych przez innych producentów. S4H pozwala na:
 • tworzenie bazy danych klientów,
 • wyszukiwanie klienta wg: numeru, nazwiska, adresu,
 • automatyczną identyfikację osoby dzwoniącej wg numeru telefonu,
 • wprowadzenie terminu dostawy (dnia i godziny),
 • podgląd zamówień wg stanu: do przydzielenia, w drodze, do rozliczenia,
 • wskazanie adresu klienta na mapie - integracja z mapami Google,
 • dokładne rozliczenie dostawców po wykonaniu zlecenia,
 • opisy jawne i ukryte dla klienta.


Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl