S4H
S4H Spa
S4H Spa
S4H SPA to planowanie zabiegów dla gości hotelowych jak i dla osób przybywających z zewnątrz. Każdej rezerwacji można przypisać: termin, miejsce zabiegu, rodzaj zasobu, pracownika wykonującego dany zabieg oraz wycenić usługę. Rozliczenie może nastąpić od razu po zaplanowaniu zabiegu, po wykonaniu go lub łącznie z opłaceniem rachunku za pokój hotelowy (przesłanie obciążenia na rachunek hotelowy klienta).


Nowoczesność
Oprócz diagramu rezerwacji zasobów (miejsc wykonywania zabiegów), dostępne są także graficzne prezentacje zaplanowanych zabiegów oraz rozkład dnia pracowników.

Dla modułu S4H SPA została specjalnie stworzona funkcja karnetów, oferująca możliwość wykupienie pakietu dla wybranej usługi lub grupy usług w promocyjnych cenach.

S4H SPA współpracuje z systemami hotelowymi DM PLAZA oraz Brillant na zasadzie pobierania aktualnej listy zameldowanych gości hotelowych oraz przesyłania obciążeń za zabiegi na rachunki hotelowe klientów.


Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl