Serwis sieci teleinformatycznych
Sieci Teleiformatyczne
Oferta
Rozwój technologii teleinformatycznych dostarcza coraz to nowsze rozwiązania. Uważnie śledząc zmiany w tej dziedzinie, wspieramy Państwa naszym doświadczeniem, oferujemy swoje usługi w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej, w której skład wchodzi:
 • Lokalna sieć komputerowa, zrealizowana w systemie okablowania strukturalnego, z punktem centralnym, połączona z siecią rozległą.

 • Przewodowa sieć telefoniczna, zrealizowana w systemie okablowania strukturalnego.

 • Bezprzewodowa sieć telefoniczna, obsługuje pracowników ochrony budynku.

 • System kontroli dostępu, wyposażony w czytniki kart identyfikacyjnych, ograniczających dostęp osób do określonych obszarów budynku.

 • System sygnalizacji alarmowej włamania i napadu, wyposażony w czujniki i sygnały alarmowe.

 • System zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych, ograniczający miejsca przechowywania i przemieszczania zbiorów chronionych.

 • System telewizji dozorowej, dający możliwości obserwacji wszystkich wejść do budynku, hollu głównego, sal operacyjnych, dróg transportu pieniędzy.

 • System obsługi parkingowej.

 • System detekcji CO w parkingach podziemnych, w ramach ochrony wejść.

 • System nagłośnienia alarmowego i informacyjnego, dla przesłania komunikatów do stref zagrożonych.

 • System ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, optymalizujący temperaturę, wilgotność powietrza, reagując na zmiany w otoczeniu.

 • System synchronizacji zegarów elektronicznych.

 • System sygnalizacji pożaru, wyposażony w czujniki i syreny alarmowe, lub instalacje tryskaczowe.

 • Centralna dyspozytornia, miejsca integracji systemów i centrum monitorowania, sterowania i archiwizacji zarejestrowanych zdarzeń, miejsce gdzie zlokalizowane są komputerowe stanowiska dyspozytorskie.

Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl