Sihot
SIHOT Win System Integralnego Zarządzania Hotelem
System
SIHOT Win jest rozległym systemem zarządzania dla hoteli średniej i dużej wielkości, niemieckiej firmy GUBSE, powstałym na bazie wieloletnich doświadczeń i znajomości branży hotelarskiej. Łączy w sobie funkcje recepcji hotelowej, biura i marketingu hotelowego, gromadzenia informacji i sterowania urządzeniami peryferyjnymi takimi jak systemy pay-tv, centrale telefoniczne, systemy kontroli dostepu i inne. Jako system pracujący w środowisku Windows oferuje przejrzysty i łatwy w obsłudze graficzny interfejs, a dzięki sieci komputerowej umożliwia szybki dostęp do informacji dla wielu użytkowników jednocześnie.
Architektura systemu
SIHOT Win to produkt zbudowany na bazie tematycznych modułów zawierających narzędzia wykorzystywane do pracy przez:
 • recepcję i obsługę pięter,
 • biuro i marketing hotelu,
 • administratora systemu,
 • dział planowania imprez gastronomicznych.
System i wymagania komputerowe
Praca programu oparta na zasadzie klient-serwer na bazie systemu Windows. Minimalne wymagania sprzętowe:
 • klient - procesor klasy Pentium II MHz lub Celeron, 61MB RAM, 300MB wolnego miejsca na dysku, Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation,
 • serwer - Pentium II 400, 128MB RAM, 1GB wolnego miejsca na dysku, Windows NT Serwer lub NT Workstation.
Praca sieciowa
Bezkonfliktowy dostęp do bazy danych przy dużej (ponad 30 stanowisk) ilości klientów sieciowych.
Łącza do systemów i urządzeń zewnętrznych
Zestaw gotowych interfejsów programowych do wymiany informacji z:
 • centralami telefonicznymi,
 • systemami gastronomicznymi,
 • programami księgowymi,
 • systemami zarządzania energią,
 • systemami zamków do drzwi,
 • systemami płatnej telewizji PAY-TV.
Eksport danych
Podprogramy do tworzenia danych przeznaczonych do dalszej obróbki przez inne aplikacje środowiska Windows takie jak Excel, Word, Acces itd.


Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl