Technologie Podczerwieni
Technologia Rezystancyjna
Budowa
Ekrany tego typu mogą być wykonane w różnych technologiach - do najpopularniejszych należą panele rezystancyjne 4-, 5-, drutowe. Mniej popularne są wariacje tej technologii 6-, 7- oraz 8-przewodowe. Panel rezystancyjny zbudowany jest z dwóch warstw odseparowanych za pomocą elementów nieprzewodzących - warstwy nośnej, szkło 2-3mm z jednorodną powłoką rezystancyjną oraz warstwy górnej, która jest elastyczna i również przewodząca. Warstwa górna musi mieć znaczny stopień twardości ponieważ jest powierzchnią styku z otoczeniem. Twardość tej powierzchni określa się w skali Mohsa na poziomie 3H co pozwala zakładać odporność na dotyk ( nie może to być ostry przedmiot) , na poziomie 35 mln. razy w ten sam punkt (zakładając ,że dotykamy przedmiotem o średnicy kontaktu z podłożem równej 3 mm).Sposób Działania
W chwili naciśnięcia na ekran górna warstwa ugina się w kierunku podłoża i następuje zwarcie z dolną warstwą w punkcie styku. Układ kontrolera obsługujący panel dotykowy wyłapuje wartość spadku napięcia w punkcie styku przetwarzając te dane na wartość cyfrową i przesyła je do układu sterującego np.: komputera PC .

Konstrukcja paneli rezystancyjnych (zwarcie dwóch warstw) daje możliwość wymuszenia reakcji na dotyk: palcem, paznokciem, piórem czy też w palcem w rękawicy roboczej, rysikiem. Czymkolwiek co jest w stanie doprowadzić do ugięcia warstwy górnej. Ciężar w granicy 90g powoduje już poprawne rozpoznanie dotyku przez kontroler.Piąty przewód. Panel dotykowy 5-cio drutowy [5W]
Rozciąganie i kurczenie się zewnętrznej powłoki poliestrowej pod wpływem zmian temperatury (długo pracująca matryca LCD, emisja ciepła) i wilgotności z czasem zmniejsza jej wytrzymałość, jak również dokładność lokalizacji punktu dotyku. W tej sytuacji można mówić o dryfcie ( błędnych wskazaniach) panelu uzależnionym zarówno od zużycia powstałego na skutek normalnego użytkowania, jak i zmian w środowisku pracy. Czteroprzewodowe panele rezystancyjne sprawdzają się w ekranach o małych rozmiarach, do 12" wtedy dryft wynikające z ich konstrukcji nie są zbyt znaczące. Dla większych ekranów powyżej 12", gdzie błędy pomiaru w wersji 4-przewodowej byłyby już bardzo duże, stosuje się technikę 5-przewodową aż do 8 przewodów włącznie.

W panelach pięcioprzewodowych przy określaniu współrzędnych dotyku rolę powierzchni, na której powstaje spadek napięcia, pełni jedynie warstwa dolna. Górna powłoka służy tylko jako próbnik napięcia. W wyniku normalnego użytkowania powstają pewne zadrapania górnej warstwy, ale ewentualne nieliniowości nie mają wpływu na dokładność pomiaru. Rozwiązanie 5-cio przewodowe, w porównaniu z czteroprzewodowym, ma dodatkową linie podłączoną do górnej warstwy ekranu, która służy do eliminacji dryftu powstałego na skutek wpływu zmian parametrów otoczenia. Ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych najlepszym rozwiązaniem jest panel 5 przewodowy. Panel 5-cio drutowy ma szansę pracować nawet przy uszkodzeniu, zadrapaniu warstwy górnej co nie jest możliwe w panelu 4-ro drutowym.

Zastosowania:
 • monitory na stanowiskach sprzedażowych oraz w komputerach typu POS
 • urządzenia sterujące i panele HMI
 • terminale sterujące
 • miejsca z ograniczoną ilością operatorów
 • rozwiązania ekonomiczne
 • urządzenia narażone na działanie różnego rodzaju cieczy
Przeciwskazania:
 • projekty w miejscach publicznych
 • projekty potrzebujące wysokiej przejrzystości
 • urządzenia pracujące w środowisku dużego zapylenia
 • urządzenia obsługiwane przez ostre lub szorstkie narzędzia
Zalety:
 • wykrywanie dotyku dowolnym przedmiotem np. dłoń w rękawicy
 • odporność na ciecze (krople wody nie powodują wzbudzenia )
 • minimalny nacisk dotyku tylko 50g
 • rozwiązanie ekonomiczne
 • możliwość integracji z obudowami w normie IP
 • wytrzymałość - 35mln dotknięć w jednym punkcie (test wykonano dla dotknięcia palcem)
Wady:
 • duża wrażliwość na zarysowania oraz kruchość
 • ze względu na poliestrową powieszchnię przeźroczystość na poziomie 88%


Popularne Linki
Alltrim Sp. z o.o.

Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

tel. (+48 61) 833 44 41
tel. (+48 61) 834 17 80
fax (+48 61) 834 17 79
e-mail: alltrim@alltrim.com.pl