Kontakt

ALLTRIM Sp. z o.o.
Ul. Czarnieckiego 9a
61-538 Poznań
NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

(+48) 61 833 44 41
(+48) 61 834 17 80

Dział Handlowy Poznań 
Paweł Nowak: p.nowak@alltrim.com.pl 

Dział Handlowy Wrocław 
Łukasz Zarychta: l.zarychta@alltrim.com.pl (+48) 519 601 355

Dział Serwisu Oprogramowania 
Serwis Oprogramowania: oprogramowanie@alltrim.com.pl 

Dział Hardware 
Piotr Szmyt: p.szmyt@alltrim.com.pl 
Rafał Szmyt: r.szmyt@alltrim.com.pl 

Dział Serwisu Monitorów 
Serwis Monitorów: monitory@alltrim.com.pl 

Formularz Kontaktowy: