Dla Hoteli i Restauracji

Dla Hoteli i restauracji
   
Oprogramowanie dla reastauracji

Specjalizujemy się obsłudze Hoteli, Restauracji i Gastronomii.

Instalujemy i wdrażamy branżowe oprogramowanie wspomagające pracę recepcji, restauracji, barów, pizzerii, sal konferencyjnych, SPA. Dostarczamy sprzęt komputerowy zapewniające pracę na oprogramowaniu: komputery POS, monitory dotykowe, drukarki fiskalne, kasy fiskalne, drukarki bonowe, przenośne tablety dla kelnerów, systemy przywoływania. Zobacz pełną gamę Produktów

 
Zadzwoń - poproś o prezentację i ofertę
Przygotujemy ofertę i zaproponujemy funkcjonalne moduły systemów hotelowych i gastronomicznych. W zależności od ilości stanowisk sprzedaży, magazynów, sposobu realizacji zamówień - obsługa kelnerska, opcji dowozu, sposobu płatności, obsługi kart rabatowych i pracowniczych, zintegrowania usług restauracyjnych, hotelowych i konferencyjnych - razem ustalimy niezbędne elementy składowe systemu. 
TabletProgram dla restauracji